Úvodní stránka > Aktuality > 5. dobročinná sbírka příslušníků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky

5. dobročinná sbírka příslušníků Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Příslušníci Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky uspořádali už pátý ročník dobročinné sbírky. Stejně jako v minulém roce jsme sbírkou podpořili léčbu Honzíka Vacka, který se po nešťastné nehodě nachází ve stavu vigilního kómatu a zlepšení jeho stavu vyžaduje léčbu kmenovými buňkami v zahraničí. Honzík byl už v minulém roce vybrán po konzultaci s ředitelkou „Nadačního fondu Rafael dětem“ paní Zuzanou Bedrunkovou, který použití finančních prostředků zastřešuje.

U příležitosti letošní sbírky jsme mezi sebou vybrali krásných 127 700,- Kč a symbolický šek s touto částkou předala dne 23. března 2018 paní ředitelce nadačního fondu manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová při zahájení XXV. reprezentačního plesu Hradní stráže.

Honzíka jsme se rozhodli podporovat dlouhodoběji, pokud se o této podpoře chcete dozvědět více, tak se můžete podívat na následující odkazy:

http://www.hrad.army.cz/aktuality/4-dobrocinna-sbirka-prislusniku-hradni-straze-vojenske-kancelare-prezidenta-republiky

https://hrad.army.cz/aktuality/hudba-hradni-straze-odehrala-koncert-pro-...

Všem dárcům, kteří přispěli, srdečně děkujeme a připomínáme, že sbírka samozřejmě zdaleka nekončí. I nadále je možné přispět přímo na účet nadačního fondu číslo: 214203612/0600, variabilní symbol: 201806. Honzíkovi přejeme, ať se jeho stav v brzké době co nejvíce zlepší!!!

Autoři fotografií: Marie Křížová a Radko Janata

 

 

Nahoru