Home page > Aktuality > Aktivní záloha Hradní stráže

Aktivní záloha Hradní stráže

Aktivní záloha Hradní stráže (AZ HS) je tvořena 1. strážní četou v počtu 20 vojáků. Vzhledem k tomu, že v současné době ještě není zcela naplněna, máte v případě zájmu jedinečnou příležitost do této jednotky vstoupit.

Výcvik u Hradní stráže probíhá v rozsahu čtyř týdnů za rok a po celou dobu cvičení je k záložákům přistupováno stejně jako k ostatním příslušníkům Hradní stráže. Obsahem výcviku je zvládnutí základních úkolů Hradní stráže, čímž je zvládnutí činností při slavnostních a reprezentačních akcích společně s profesionálními jednotkami, úkolů spojených se strážní a pořádkovou službou v areálu Pražského hradu a zámku Lány nebo dozorčí službou v kasárnách. Dále mohou být samozřejmě využiti operativně v závislosti na aktuální situaci a potřebě.

Cvičení AZ HS jsou tedy zaměřena převážně na pořadovou přípravu, bezpečnou manipulaci se zbraní, střeleckou přípravu a základní taktiku boje v zastavěném prostoru. Součástí přípravy je získání teoretických znalostí ale i praktických dovedností v oblasti strážní a dozorčí služby, sebeobrany či zadržení osob.

Záložáci HS se již zúčastnili i několika významných reprezentačních akcí, například státní návštěvy prezidenta Indické republiky nebo oslavy 100. výročí založení Hradní stráže.

„Naši kluci jsou pro to hrozně zapálení, někdy mají i trochu problémy v práci, aby je na výcvik pustili, ale o to víc si potom váží toho, že se můžou ukázat třeba na akci vedle prezidenta republiky. To nadšení jim asi pomáhá i v tom, že po týdenním výcviku pořadovky, dokážou zvládnout i důležitou reprezentační akci. Při cvičeních dochází i ke stmelení kolektivu a je zajímavé, že z lidí, kteří mají různé vojenské specializace (např. z doby základní vojenské služby) se dá vytvořit tak kompaktní a dobře fungující jednotka,“ řekl o své četě AZ její velitel poručík Jan Gallas.

V případě jakýchkoli otázek a zájmu Vám podrobnější informace o AZ HS poskytne pracovník personálního oddělení HS pan Petr Sechovec na telefonním čísle 973 209 331, a to v pracovních dnech od 07:00 do 15:00 hod.

 

Nahoru