Home page > Aktuality > Nástupní audience dne 18. července 2018

Nástupní audience dne 18. července 2018

18. července 2018 se se svými pověřovacími listinami dostavili k prezidentovi republiky nastupující velvyslanci Nového Zélandu, Marockého království, Argentinské republiky a Chilské republiky. Na prvním nádvoří je za hudebního doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR přivítala reprezentační jednotka 1. strážní roty 2. praporu Hradní stráže. Noví velvyslanci tak oficiálně zahájili své působení v České republice.

Nahoru