Home page > Aktuality > Pochvala od náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Pochvala od náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Práce vojáků Hradní stráže, to je především zajištění bezpečnosti na Pražském hradě a ochrana tohoto národního klenotu. Služba je nepřetržitá a probíhá v době jeho otevření pro veřejnost, ale také po uzavření a v noci, v době takzvaného vojenského střežení. Přes den se hlídkující vojáci mohou setkat s různými situacemi, které se zdánlivě s výkonem strážní služby příliš neslučují. Jedná se například o komunikaci, kdy musí umět návštěvníkům vysvětlit, kde najdou tu či onu pamětihodnost, kde se nachází informační centra nebo kudy se dostanou na Karlův most, a to nejčastěji v anglickém jazyce. Vojáci také musí umět návštěvníkům poskytnout první pomoc v případě jejich zranění či nevolnosti, což je zvlášť aktuální v tomto období, kdy teploty překračují 30°C. Turisté si možná ani neumějí představit, že voják, který stojí nehybně ve strážní budce, je dokáže ošetřit a přivolat jim záchrannou službu, ale je tomu tak.

Příkladem může být desátník Petr Licek ze třetí strážní roty druhého praporu, který právě takové znalosti ve strážní službě prokázal dne 12. června 2019. Jeho znalosti místopisu Hradu, anglického jazyka a slušné vystupování pomohly několika zahraničním návštěvníkům Pražského hradu, aby si v klidu vychutnali jeho nevšední atmosféru. Za tento iniciativní přístup ve službě udělil Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan Kaše desátníku Lickovi písemnou pochvalu a při osobním setkání mu daroval i svou pamětní minci.

Nahoru