Home page > Aktuality > Vojáci Hradní stráže reprezentovali svou vlast v Paříži

Vojáci Hradní stráže reprezentovali svou vlast v Paříži

Ve dnech 6 – 15. července se vojáci 2. strážního praporu Hradní stráže podíleli na oslavách 225. výročí pádu Bastily v Paříži a svého úkolu se zhostili skutečně se ctí. Protože si zároveň svět v těchto dnech připomíná sté výročí vypuknutí Velké války, zúčastnili se vzpomínkových slavností zástupci téměř sedmi desítek států, dotčených v minulosti tímto ničivým válečným konfliktem.
Hradní stráž reprezentovali praporečník státní vlajky rotmistr Ondřej Boucník a strážní vlajky rotný Karel Pecha a poručík František Slimáček, jenž byl zároveň velitelem skupiny. Vlastnímu ceremoniálu, pořádanému 14. července na Martových polích předcházelo několik dní perného nácviku, kdy se vojáci mnoha rozdílných armád slaďovali ke společnému slavnostnímu pochodu. „Potěšilo mě, jaké úctě se těší ve Francii voják ve stejnokroji“ vzpomíná poručík Slimáček „Také vzájemná zdvořilost mezi vojáky byla naprostou samozřejmostí.“ A jaké největší vzpomínky si naši vojáci s sebou přinesli zpět do vlasti? „Měli jsme možnost se setkat s prezidentem Francie, velmi emotivním zážitkem bylo také setkání s příslušníky Cizinecké legie českého původu“ uzavírá poručík Slimáček.

Nahoru