Home page > Vystoupení Hudby Hradní stráže na Pražském hradě

Vystoupení Hudby Hradní stráže na Pražském hradě

V tomto roce bude Hudba Hradní stráže pořádat hudební vystoupení v prostoru u Velké jižní věže Katedrály sv. Víta na III. nádvoří Pražského hradu, případně, podle počasí, u vchodu pod balkónem na stejném nádvoří. Přesněji to bude v termínech – 8. července, 12. srpna a 9. září 2020 vždy od 13:00 hodin v trvání 45 minut.

V rámci hudebních vystoupení se Vám postupně představí všichni členové Hudby Hradní stráže a to v kvintetových seskupeních. V rámci těchto vystoupení zazní skladby mnoha autorů, z nichž jmenujme alespoň takové velikány, jakými jsou J. S. Bach, B. Smetana, A. Dvořák, C. Debussy, z modernějších pak J. Lennon, L. Bernstein, G. Gershwin aj.

Na tato vystoupení jste srdečně zváni.

VSTUP VOLNÝ

 

PRAVIDELNÁ VÍKENDOVÁ VYSTOUPENÍ

Dále budou na Pražském hradě probíhat pravidelná víkendová vystoupení na III. nádvoří (od 13:00 hod.) a na I. nádvoří Pražského hradu (od 13:45 hod.). Délka trvání vystoupení je cca 15 - 20 minut.

Termíny:

Červen: 20., 21., 27., 28.

Červenec: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

Srpen: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

VSTUP VOLNÝ

 

 

Nahoru