Home page > Nábor

Nábor

1. Kvalifikační předpoklady
· na poddůstojnickou funkci v hodnostech desátník, četař a rotný - střední vzdělání s výučním listem
· na praporčickou funkci - střední vzdělání s maturitní zkouškou
· na důstojnickou funkci - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu

2. Psychologické vyšetření
U uchazečů z civilu je součástí lékařského vyšetření.

3. Bezpečnostní způsobilost
Uchazeč musí souhlasit s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení DŮVĚRNÉ nebo TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. U uchazečů o vstup do aktivní zálohy Hradní stráže je požadována bezpečnostní způsobilost na stupeň utajení VYHRAZENÉ, kterou vydává velitel Hradní stráže.

4. Fyzické předpoklady
· výška mezi 178 až 188 cm (týká se příslušníků strážních jednotek nikoli psovodů, řidičů, kuchařů atd.),
· váha musí být odpovídající výšce tak, aby uchazeč/ka neměl/a nadváhu,
· bez viditelných kosmetických vad, tetování a piercingu či náušnic,
· bez jakékoli formy vousů,
· účes včetně kotlet musí uchazeč udržovat upraven, kotlety nejdéle do půli ušních boltců,
· uchazečka pro strážní službu musí mít vlasy upravené do krátkého účesu, v případně dlouhých vlasů staženy do drdolu,
· výborný zdravotní stav (zdravotní klasifikace "A"),
· pro výkon strážní služby bez dioptrických brýlí,
· dobrá fyzická zdatnost.
Pro zařazení ke strážním jednotkám není možné v žádném z uvedených předpokladů uplatnit výjimku!

Jak se dostat ke službě u Hradní stráže

UCHAZEČI Z CIVILU
Uchazeč může osobně kontaktovat pracoviště Rekrutačních středisek Čechy nebo Morava nebo cestou registračního formuláře na internetových stránkách kariera.army.cz. S případnými dotazy se může rovněž obrátit na bezplatnou personální poradenskou linku 800 154 445. Podrobnosti o podmínkách, vlastním průběhu výběru i o dalších kontaktech jsou uvedeny na kariera.army.cz.

VOJÁCI Z POVOLÁNÍ AČR
Uchazeči z řad VZP kontaktují přímo pracovníka pro nábor HS (209 331), s nímž si domluví předem termín zahájení procesu výběru, který probíhá ve dvou částech. První část představuje podrobné seznámení s podmínkami služby u Hradní stráže, motivační pohovor a prověření základních dispozic vojáka (vojákyně) pro službu ve specifických podmínkách Hradní stráže. Ve druhé části pak voják (vojákyně) absolvuje speciální psychologické vyšetření, po jehož úspěšném zvládnutí následuje personální pohovor s velitelem Hradní stráže.

Nahoru