Home page > Velitel

Velitel

 

Velitel Hradní stráže

plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Ackermann, MBA

 

 • Narozen 8. května 1970 ve Vrchlabí
 • Svou vojenskou kariéru začal v roce 1988 na Vojenské vysoké technické škole v Liptovském Mikuláši
 • S manželkou Veronikou má tři dcery Veroniku, Michaelu a Elišku

 

vzdělání:

 • 1988

Ukončení střední odborné školy elektrotechnické v Nové Pace – obor mechanik automatizační techniky

 • 1988 - 1993

Vojenská vysoká technická škola Liptovský Mikuláš – magisterské studium - obor automatizované systémy velení vojsk PVO PV

 • 2001

Kurz vyšších důstojníků - Vojenská akademie Brno - řízení obrany státu - bojové použití PLRV a RTV

 • 2014 - 2015

Kurz generálního štábu - Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola Brno

 • 2017 - 2018

Master of Business Administration (MBA) - CEMI MBA Studies s.r.o. Praha - obor Bezpečnostní a krizový management

 

vojenská praxe:

 • 1993

Velitel čety odpalovacích zařízení palebné baterie bojových jednotek 9. protiletadlového raketového pluku

 • 1994 - 1995

Zástupce velitele palebné baterie bojových jednotek 46. protiletadlového raketového pluku

 • 1995 - 1999

Velitel protiletadlové raketové baterie 46. protiletadlového raketového pluku

 • 2000 - 2002

Náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka štábu 431. protiletadlové raketové skupiny

 • 2002 - 2003

Náčelník štábu praporu zabezpečení velení 43. protiletadlové raketové brigády

 • 2003 - 2006

Náčelník štábu 253. praporu zabezpečení

 • 2006

Náčelník štábu 251. protiletadlového raketového oddílu

 • 2006 - 2008

Náčelník vojska PLRV skupiny PLRV odboru bojové přípravy vzdušných sil sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS

 • 2008 - 2013

Náčelník štábu 25. protiletadlové raketové brigády

 • 1. 1. 2011

Jmenován do hodnosti plukovníka

 • 2013 - 2016

Náčelník štábu 25. protiletadlového raketového pluku

 • 2016 - 2017

Zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku

 • 2017 - 2018

vedoucí oddělení PLRV a PLV - náčelník PLRV a PLV odboru rozvoje vzdušných sil, SRPS MO

 • 2018 - 2020

vedoucí oddělení PLRV a PLV - náčelník PLRV a PLV odboru rozvoje vzdušných sil, SRS MO

 • 1. 7. 2020 – 30. 11. 2020

Jmenován do funkce Velitele 25. protiletadlového raketového pluku

 • 1. 12. 2020

Jmenován do funkce Velitele Hradní stráže

 

zahraniční mise:

 • 2010

náčelník oddělení JIC velitelství MNBG (C) velitelství 16. kontingentu AČR KFOR (Kosovo)

 

vyznamenání:

 • Medaile AČR III. stupně

 

 • Medaile AČR II. stupně

 

 • Medaile AČR I. Stupně

 

 • Stužka medaile Za službu v OS ČR I. stupně – XX

 

 • Stužka medaile Za službu v OS ČR – XXV

 

 • Non Article 5 NATO Medal The Balkans

 

 • Medaile MO Slovenské republiky „Za účast vo vojenskej operácii“

 

 • Medaile MO AČR „Za službu v zahraniční“ – KFOR III. stupně

 

 • Čestný pamětní odznak „50 let NATO“

Nahoru