Home page > Aktuality > 102. výročí založení Hradní stráže

102. výročí založení Hradní stráže

Dnes si Hradní stráž připomíná 102. výročí svého založení. Letos bohužel oslavy výročí probíhají ve velmi omezeném rozsahu. V pátek 4. prosince udělil odcházející velitel Hradní stráže plukovník Jiří Kývala, společně s novým velitelem plukovníkem Jaroslavem Ackermannem, vyznamenání a věcné dary příslušníkům Hradní stráže. Oceněni byli i zástupci institucí, se kterými Hradní stráž úzce spolupracuje. Plukovník Kývala tak využil poslední příležitosti jak oficiálně poděkovat všem příslušníkům Hradní stráže. „Bez Vás všech by to prostě nešlo, všichni jste mi pomáhali v mé funkci, tvořili jste, a stále tvoříte, velice dobře fungující jednotku. Jsem hrdý, že jsem mohl být Vaší součástí.“ řekl v průběhu svého poděkování plukovník Kývala. Pro plukovníka Ackermanna to byla jedna z prvních příležitostí seznámit se se širším kolektivem příslušníků Hradní stráže.

Po vzniku Československa, 28. října 1918, chyběly vznikající republice mocenské opory, především armáda a policie, které by zabránily případnému chaosu v měnících se poměrech. V prvních týdnech samostatné republiky nahradily tyto složky různé spolkové organizace v čele s Českou obcí sokolskou. Vznikly takzvané Národní stráže, které zajistily střežení důležitých objektů, jako byly například sklady potravin a zboží, zbrojnice, průmyslové objekty, nádraží, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedocházelo k jejich drancování a odvážení kulturního dědictví. Tuto funkci plnily do začátku prosince, kdy jejich zabezpečení přebíraly vznikající vojenské a policejní jednotky. Pražský hrad od října do prosince 1918 střežili společně příslušníci České obce sokolské, České obce střelecké a taktéž dobrovolníci z řad středoškolských a vysokoškolských studentů.

6. prosince 1918 byla nařízením Vrchního velitelství branné moci vyčleněna pěší setnina z 28. pěšího pluku a dala tak vznik Hradní stráži. Jejím úkolem bylo vykonávání strážní služby v sídle hlavy státu a plnění funkce čestné jednotky pro vítání významných osobností, tuto funkci plní i současná Hradní stráž. Hradní setninu tvořilo pět gážistů (vojáků z povolání) a 166 mužů. Setnina se skládala ze tří pěších čet a jedné čety kulometné. Do této jednotky se vybírali muži vyšších reprezentativních postav, energického a dokonalého vojenského vystupování.

Pokud se chcete dozvědět více o historii Hradní stráže, sledujte náše webové stránky, příspěvky o historii jednotky budou průběžně zveřejňovány.

 

Nahoru