Nábor

Buď hrdý na svou práci


Kvalifikační předpoklady

 • Na poddůstojnickou funkci v hodnostech desátník, četař a rotný - střední vzdělání s výučním listem.
 • Na praporčickou funkci - střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Na důstojnickou funkci - vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Psychologické vyšetření

 • U uchazečů z civilu je součástí lékařského vyšetření.

Bezpečnostní způsobilost

 • Uchazeč musí souhlasit s podáním žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení DŮVĚRNÉ nebo TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  

  U uchazečů o vstup do aktivní zálohy Hradní stráže je požadována bezpečnostní způsobilost na stupeň utajení VYHRAZENÉ, kterou vydává velitel Hradní stráže.

Fyzické předpoklady

 • Výška mezi 178 až 188 cm (týká se příslušníků strážních jednotek nikoli psovodů, řidičů, kuchařů atd.)
 • váha musí být odpovídající výšce tak, aby uchazeč/ka neměl/a nadváhu  
 • bez viditelných kosmetických vad, tetování a piercingu či náušnic  
 • bez jakékoli formy vousů  
 • účes včetně kotlet musí uchazeč udržovat upraven, kotlety nejdéle do půli ušních boltců 
 • uchazečka pro strážní službu musí mít vlasy upravené do krátkého účesu, v případně dlouhých vlasů staženy do drdolu 
 • výborný zdravotní stav (zdravotní klasifikace "A")  
 • pro výkon strážní služby bez dioptrických brýlí  
 • dobrá fyzická zdatnost  
 • Pro zařazení ke strážním jednotkám není možné v žádném z uvedených předpokladů uplatnit výjimku!

Jak se dostat e službě u Hradní stráže

 • Uchazeči z civilu
  • Uchazeč může osobně kontaktovat pracoviště Rekrutačních středisek Čechy nebo Morava nebo cestou registračního formuláře na internetových stránkách doarmady.cz. S případnými dotazy se může rovněž obrátit na bezplatnou personální poradenskou linku 800 154 445. Podrobnosti o podmínkách, vlastním průběhu výběru i o dalších kontaktech jsou uvedeny na doarmady.cz.
 • Vojáci z povolání
  • Uchazeči z řad VZP kontaktují přímo pracovníka pro nábor HS (973 209 331), s nímž si domluví předem termín zahájení procesu výběru, který probíhá ve dvou částech. První část představuje podrobné seznámení s podmínkami služby u Hradní stráže, motivační pohovor a prověření základních dispozic vojáka (vojákyně) pro službu ve specifických podmínkách Hradní stráže. Ve druhé části pak voják (vojákyně) absolvuje speciální psychologické vyšetření, po jehož úspěšném zvládnutí následuje personální pohovor s velitelem Hradní stráže.
Nábor Hradní stráž