Home page > O nás

O nás

 

Bojový prapor - rubová stranaBojový prapor - lícová strana

Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu s celkovými počty 936 osob -  90 důstojníků, 135 praporčíků, 668 poddůstojníků a 43 občanských zaměstnanců.

Je organizována na:

  • Velení a štáb
  • 1. prapor
  • 2. prapor
  • Hudba Hradní stráže
  • Rota zabezpečení

Velení a štáb

Velení Hradní stráže je orgánem přímého řízení a velení jednotkám, odborům a oddělením, koordinuje a řídí jejich součinnost. Řeší otázky styku s veřejností, personální, finanční a právní problematiku všech složek a jednotek HS. Štáb komplexně zabezpečuje chod jednotlivých struktur útvaru, a to prostřednictvím operačního odboru a odboru podpory.

Strážní jednotky

Strážní roty 1. a 2. praporu jsou předurčeny k provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu, areálu zámku Lány a dalších objektů, které jsou dočasnými sídly prezidenta republiky a jeho hostů, k zabezpečování jejich obrany při krizových situacích. Dále jsou určeny k zabezpečování reprezentačních a protokolárních akcí.

Hudba Hradní stráže

Hudba Hradní stráže hudebně zabezpečuje veškeré protokolární akty v přímé souvislosti s výkony pravomocí prezidenta republiky. Podílí se na přípravě a hudebně zabezpečuje pietní akty na území České republiky. Organizuje a zabezpečuje činnost malých žesťových souborů, fanfárových skupin a tanečního orchestru. Provádí sezónní hudební produkci při otevírání Jižních a Královských zahrad Pražského hradu. Zabezpečuje hudební produkci při bohoslužbách a jiných aktech pořádaných duchovní službou AČR.

Rota zabezpečení

Rota zabezpečení podporuje jednotky Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů. K tomuto účelu je tato jednotka členěna na Dopravní četu, Skupinu doprovodné a ochranné služby (motocyklová jednotka), Četu zabezpečení a Četu psovodů.

Dopravní četa
Dopravní četa zajišťuje zejména přepravu osob a materiálu dle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky do míst plnění stanovených úkolů.

Skupina doprovodné a ochranné služby
Jejím hlavním úkolem je provádění motocyklových doprovodů prezidenta ČR a nejvyšších představitelů cizích států při oficiálních přijetích prezidentem nebo předsedou vlády ČR.
Příslušníci této jednotky dále plní speciální úkoly dle potřeb Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. K tomuto účelu používají různé typy speciálně upravených motocyklů značky BMW, určené jak pro využití v podmínkách běžného silničního provozu, tak do terénu.

Četa zabezpečení
Úkolem Čety zabezpečení je materiální podpora jednotek Hradní stráže při plnění jejich hlavních úkolů.

Četa psovodů
Příslušníci čety psovodů podporují strážní jednotky zejména v aktivní ochraně sídel prezidenta republiky. K tomuto účelu jsou využíváni jak psi hlídkoví, připravováni pro strážní službu v těsném kontaktu se psovodem, tak psi speciální, určeni např. k vyhledávání výbušných systémů.

 


 

Nahoru