Velitel

Velitel Hradní stráže

plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Ackermann, MBA


Narozen 8. května 1970 ve Vrchlabí       
Svou vojenskou kariéru začal v roce 1988 na Vojenské vysoké technické škole v Liptovském Mikuláši       
S manželkou Veronikou má tři dcery Veroniku, Michaelu a Elišku

Vzdělání:

1988

 • Ukončení střední odborné školy elektrotechnické v Nové Pace – obor mechanik automatizační techniky

1988 - 1993

 • Vojenská vysoká technická škola Liptovský Mikuláš – magisterské studium - obor automatizované systémy velení vojsk PVO PV

2001

 • Kurz vyšších důstojníků - Vojenská akademie Brno - řízení obrany státu - bojové použití PLRV a RTV

2014 - 2015

 • Kurz generálního štábu - Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií – válečná škola Brno

2017 - 2018

 • Master of Business Administration (MBA) - CEMI MBA Studies s.r.o. Praha - obor Bezpečnostní a krizový management

Vojenská praxe:

1993

 • Velitel čety odpalovacích zařízení palebné baterie bojových jednotek 9. protiletadlového raketového pluku

1995 - 1999

 • Velitel protiletadlové raketové baterie 46. protiletadlového raketového pluku

2000 - 2002

 • Náčelník operační skupiny - zástupce náčelníka štábu 431. protiletadlové raketové skupiny

2002 - 2003

 • Náčelník štábu praporu zabezpečení velení 43. protiletadlové raketové brigády

2003 - 2006

 • Náčelník štábu 253. praporu zabezpečení

2006

 • Náčelník štábu 251. protiletadlového raketového oddílu

2006 - 2008

 • Náčelník vojska PLRV skupiny PLRV odboru bojové přípravy vzdušných sil sekce operační a bojové přípravy štábu VeSpS

2008 - 2013

 • Náčelník štábu 25. protiletadlové raketové brigády

1. 1. 2011

 • Jmenován do hodnosti plukovníka

2013 - 2016

 • Náčelník štábu 25. protiletadlového raketového pluku

2016 - 2017

 • Zástupce velitele 25. protiletadlového raketového pluku

2017 - 2018

 • vedoucí oddělení PLRV a PLV - náčelník PLRV a PLV odboru rozvoje vzdušných sil, SRPS MO

2018 - 2020

 • vedoucí oddělení PLRV a PLV - náčelník PLRV a PLV odboru rozvoje vzdušných sil, SRS MO

1. 7. 2020 – 30. 11. 2020

 • Jmenován do funkce Velitele 25. protiletadlového raketového pluku

1. 12. 2020

 • Jmenován do funkce Velitele Hradní stráže

Zahraniční mise:

2010

 • náčelník oddělení JIC velitelství MNBG (C) velitelství 16. kontingentu AČR KFOR (Kosovo)

Vyznamenání:

 • Medaile AČR III. stupně
 • Medaile AČR II. stupně
 • Medaile AČR I. Stupně
 • Stužka medaile Za službu v OS ČR I. stupně – XX
 • Stužka medaile Za službu v OS ČR – XXV
 • Non Article 5 NATO Medal The Balkans
 • Medaile MO Slovenské republiky „Za účast vo vojenskej operácii“
 • Medaile MO Slovenské republiky „Za účast vo vojenskej operácii“
 • Čestný pamětní odznak „50 let NATO“