Home page > Aktuality > Předání funkce velitele Hradní stráže dne 30. listopadu 2020

Předání funkce velitele Hradní stráže dne 30. listopadu 2020

Dnes proběhl ve Společenském sále Pražského hradu akt předání funkce velitele Hradní stráže, kterým se od 1. prosince 2020 stává plukovník generálního štábu Ing. Jaroslav Ackermann, MBA. Bojový prapor Hradní stráže mu prostřednictvím náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajora Jana Kašeho předal odcházející velitel plukovník Jiří Kývala.

Plukovník Kývala odchází od Hradní stráže po téměř čtyřech letech ve funkci a završuje tak svoji velice úspěšnou kariéru v ozbrojených silách.

Aktu se zúčastnil také vedoucí Kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář, který plukovníku Kývalovi předal poděkování od prezidenta republiky Miloše Zemana za jeho práci ve funkci velitele Hradní stráže. Plukovníku Ackermannovi pak kancléř popřál mnoho úspěchů v jeho novém působišti.

Nahoru