Aktivní záloha_zaloha

Aktivní záloha Hradní stráže                                                                                    

Aktivní záloha Hradní stráže se skládá ze dvou čet po dvaceti příslušnících           (1 x poručík, 1 x rotmistr a 18 poddůstojníků v hodnostech od desátníka po rotného).

Využití AZ u Hradní stráže:

Strážní služba v areálu Pražského hradu a zámku Lány, zejména v těchto činnostech:

- posílení stávajících strážních stanovišť

- na operativních strážních stanovištích

- na strážních hlídkách

- provádění kontrolních a bezpečnostních prohlídek

- provádění pořádkové a regulační služby

A dále plnění úkolů v rámci zvýšených bezpečnostních opatření, při řešení krizových a mimořádných situací v zájmových objektech.

Pro vstup do AZ Hradní stráže platí stejný postup jako u ostatních složek ozbrojených sil a naleznete je v následujících odkazech.

Základní informace o AZ:

https://aktivnizaloha.army.cz/

Jak vstoupit do AZ Hradní stáže:

https://aktivnizaloha.army.cz/jak-vstoupit-do-aktivni-zalohy

Podmínky vstupu do jednotky AZ Hradní stráže jsou, až na několik uvedených výjimek, stejné jako u zájemců o vstup vojáků z povolání k Hradní stráži a naleznete je zde:

https://hrad.army.cz/nabor-k-hradni-strazi

Další užitečné informace:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076010184190

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze/

V případě zájmu nebo dotazů můžete kontaktovat pracovníka personálního oddělení Hradní stráže pana Petra Sechovce na telefonu 973 209 331 nebo 601 580 560. Je možné zaslat i e-mail na adresu: hscr@army.cz.