Upomínkový prsten Hradní stráže

2.jpg
  • 14.7.2023
  • Jiří Havel

Upomínkový prsten Hradní stráže, celým oficiálním názvem „Upomínkový prsten důstojníků a rotmistrů Hradní stráže v Praze“ byl poprvé udělen v roce 1935. Tímto se naplnila myšlenka, která vznikla již o rok dříve. Prsten se uděloval jako čestná upomínka při trvalém odchodu od Hradní stráže.

Výňatek z textu původních stanov:

„Společná služba, přátelství a pospolitost příslušníků Hradní stráže dala podnět k založení tradice upomínkového prstenu. Trvalý význam tohoto prstenu, jehož cena spočívá v mravní síle spontánního projevu, nehynoucí a tradiční družnosti členů Hradní stráže, zavazuje přítomné i budoucí příslušníky Hradní stráže uchovati tento odkaz zakladatelů v dnešní podobě a vždy pracovati v jejich intencích.“

Prsten s číslem 1 obdržel od příslušníků Hradní stráže T. G. Masaryk 28. října 1935 v Lánech. Prsten s číslem 101 obdržel od Hradní stráže Edvard Beneš 28. května 1938 na Pražském hradě. Poslední nám známý prsten nese číslo 102 a byl udělen 31. července 1939. Po II. světové válce byl pravděpodobně učiněn pokus o obnovu tradice, ale únorové události roku 1948 nebyly dřívějším tradicím nakloněny, tato v tichosti upadá a do nedávné doby byla téměř zapomenuta.

Naprostá většina udělených prstenů nebyla do dnešních dnů dohledána a nedochovala se k nim ani původní evidence. Nám známé udělené prsteny nesou z vnitřní strany čísla 1, 4, 9, 39, 41, 47, 55, 64, 74, 78, 100, 101, 102. Pokud byste někdo měl informace o dalších prstenech, jejich evidenci nebo jakékoliv další zajímavé informace o nich, tak prosím napište na e-mail: sedlacekm@army.cz